zrzut-ekranu-2017-01-03-o-15-39-24

MAR-BOB MARMURY GRANITY JACEK BOBKOWSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Ekorozwój firmy MAR-BOB Marmury Granity Jacek Bobkowski Wejherowo poprzez zakup maszyn i urządzeń do cięcia marmuru i granitu” – numer umowy o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0120/16

Wartość projektu:

Wartość ogółem projektu: 516.600,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 420.000,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 226.800,00 PLN

Cele projektu:

Podstawowym celem realizacji projektu jest wdrożenie w firmie MAR-BOB MARMURY GRANITY Jacek Bobkowski rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia energo-, wodo-, i materiałochłonności procesów produkcyjnych, czyli rozwiązań w zakresie ekoinnowacji.

Poprzez zakup maszyn i urządzeń możliwe będzie nie tylko wdrożenie rozwiązań ekoinnowacyjnych w firmie MAR-BOB MARMURY GRANITY Jacek Bobkowski, ale również przyspieszenie cyklu produkcyjnego i zwiększenie liczby realizowanych zleceń, czyli wzrost efektywności produkcji.

MAR-BOB MARMURY GRANITY Jacek Bobkowski będzie mógł poprzez wzrost potencjału technicznego realizować usługi z zakresu renowacji zabytków, budownictwa pasywnego a także uczestniczyć w postępowaniach przetargowych w sprawach objętych ustawą prawo zamówień publicznych (PZP), dotyczących prac wykończeniowych np. w obiektach miejskich czy państwowych i inwestycjach realizowanych ze środków UE przez samorządy terytorialne.

W związku z inwestycją w firmie MAR-BOB MARMURY GRANITY Jacek Bobkowski zostanie zatrudniona jedna osoba.

Dzięki realizacji inwestycji ulepszona zostanie usługa świadczona przez MAR-BOB MARMURY GRANITY Jacek Bobkowski, w szczególności:

– znacznie skróci się czas oczekiwania na projekt, wycenę oraz na realizację zamówienia,

– poszerzy się zakres i jakość usług świadczonych przez MAR-BOB MARMURY GRANITY Jacek Bobkowski,

– zmniejszy się ilość reklamacji,

– możliwe będzie uruchomienie nowej produkcji: pilastry, frezy,

– zwiększy się stopień efektywnego wykorzystania materiału (mniejsza odpadowość) przy znaczącym zmniejszeniu ilości wody i energii zużywanej do cięcia i obróbki.

Krótki opis Projektu:

MAR-BOB MARMURY GRANITY Jacek Bobkowski, producent m.in. parapetów, posadzek, schodów, elementów kominków z kamienia naturalnego, zamierza zrealizować projekt, w wyniku którego w związku z planowanymi do zakupu piłą mostową do cięcia płyt granitowych, marmurowych, aglomeratów oraz systemem pomiarowym 2D i 3D, służącym do pomiaru blatów, schodów, podłóg, w projektach renowacji i odbudowy budynków; nastąpi w produkcji zmniejszenie materiałochłonności (precyzja cięcia, maksymalne wykorzystanie arkusza), energochłonności (szybkie rozplanowanie cięcia, nowoczesne silniki), wodochłonności (zużycie wody mniejsze nawet o 50%). Stosując ww. urządzenia będzie możliwy dokładny pomiar oraz obróbka materiału szybciej i precyzyjniej niż dotychczas, co pozwoli na przyjmowanie większej liczby zleceń oraz na pozyskanie nowych rynków, jakimi są budownictwo pasywne (np. ściany akumulacyjne) i renowacja zabytków m.in. w zakresie sporządzania frezów, pilastrów, zwieńczeń okien, rekonstrukcji fasad.

Projekt zostanie zrealizowany w I kw. 2017r